Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden, AVG en Contra Indicaties bij Lady Massage

Tijdig aanwezig

Ik vind het prettig als u  vijf minuten voor de afgesproken tijd aanwezig bent, zodat de behandeling op tijd kan beginnen. Mocht u om enige reden verlaat zijn, gelieve dit telefonisch te vermelden.

Werkwijze

Voorafgaand aan de eerste massage vindt een anamnese plaats. Dit is om helder te krijgen wat u verwacht van de massage behandeling. Ook wordt er bekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen, of klachten die behandeld kunnen worden met de massage behandeling. Dit ivm eventuele contra indicaties voor u een massage . Na het afnemen van de anamnese wordt er een behandelplan met u doorgesproken.

Mobiele telefoons

Uw mobiele telefoon dient tijdens de behandeling uitgeschakeld of op ‘stil’ te staan. Zo kunt u zich beter ontspannen en kan ik ongestoord en gefocust masseren.

Hygiëne

Persoonlijke hygiëne en ethiek staan bij lady massage in een hoog vaandel. De handdoeken worden na ieder behandeling gewassen en de ruimte waar in gewerkt wordt is schoon. Mijn vraag aan u is om voor de behandeling een douche of bad te nemen. Dit zodat ik op een schoon lichaam kan werken en dat de ruimte fris blijft ruiken voor de volgende klant.

Persoonlijke gegevens & anamnese

Voorafgaand (anamnese) en tijdens de massages en behandelingen stel ik u vragen over uw persoonlijke gezondheid. Het is uw verantwoordelijkheid om mij de juiste en volledige gegevens te verschaffen m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën. Op deze manier kan ik beoordelen of er sprake is van een eventuele contra indicatie en u mogelijkerwijs doorverwijzen naar een arts. Bij het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens is lady massage  niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de behandelingen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit en te nimmer verstrekt aan/besproken met derden tenzij u daar zelf schriftelijk mee toestemd.

Ethiek

Alle massage behandelingen die door lady massage  worden gegeven zijn op een integere manier. Dus absoluut géén erotische of sensuele massages. Verzoeken hiertoe worden niet op prijs gesteld. Bij diefstal of andere onrechtmatigheden wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Annulering

Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij het niet nakomen van een afspraak ben ik genoodzaakt 50% van de kosten voor de geboekte afspraak in rekening te brengen.

Betaling

U kunt ter plaatse contant afrekenen. Ook heeft u de mogelijkheid om voorafgaand aan de behandeling het verschuldigde bedrag te voldoen op nl81rabo0396675441. Of via factuur die een looptijd heeft van 14 dagen.

Een massage is niet ten alle tijden voor iedereen geschikt;

Mocht u last hebben van een van de onderstaande aandoeningen, wordt een massage sterk afgeraden:

 • Koorts en/of griep
 • Ernstige vaatziekten
 • (besmettelijke) huidinfecties of -ziekten
 • Trombose
 • Kanker (behalve bij akkoord door behandelend arts)
 • extreme vermoeidheid
 • Steenpuist
 • Bij gebruik van bloedverdunners, antibiotica, ontstekingsremmers, alcohol of drugs
 • Ziektes met een verhoogde stofwisseling
 • Ernstige vorm van reuma of osteoporose

Oplettendheid, extra aandacht en overleg zijn geboden bij de volgende aandoeningen:

 • Traumatische aandoeningen
 • Diabetes
 • Open wonden
 • Zwangerschap (de eerste drie maanden, daarna kan een massage juist veel baat bieden)
 • Spataderen
 • Hartklachten
 • Te hoge/lage bloeddruk

Als u twijfelt of een massage voor u geschikt is, vraag dan uw (huis)arts om advies.

Mocht u allergisch zijn voor een bepaalde stof, dan is het van belang dat u dit van tevoren aangeeft.

Behandel overeenkomst cliënt – therapeut Lady Massage

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Deze overeenkomst is opgesteld ter naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De cliënt geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de volgende gegevens: – NAW gegevens – Telefoonnummer & email adres – Behandeld huisarts – Gezondheidsgegevens indien relevant voor behandeling – politieke oriëntatie – geloofsovertuigingen – gezinssamenstelling
Deze gegevens worden met zorg bewaard en absoluut niet verstrekt aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor het opmaken van de factuur, het behandelplan en voor contact tussen Lady massage en cliënt.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt: – Ter informatie voor een andere zorgverlener. Dit gebeurd alleen bij expliciete toestemming van uw kant. Denk hierbij aan een doorverwijzing naar een andere behandelaar. – Ter waarneming bij mijn afwezigheid – Het opmaken van de factuur
De gegevens in uw dossier worden 15 jaar bewaard zoals vereist in de wet op de behandelovereenkomst.
Wij gaan er van uit dat deze informatie grondig is doorgelezen en u akkoord bent met het verwerken van deze gegevens bij het starten van een behandeling.